Skip links

Avis legal i drets d’autor de les imatges

Complint amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI, en aquesta pàgina podràs trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen la nostra relació com a usuari i responsable del web.

Com a usuari és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

 

Dades identificatives del responsable

 • Denominació social: Francesc Grau
 • CIF: Y77913035
 • Domicili social Montsalvatge, 6 – Girona (17007)
 • Email de contacte: francescgrau@gmail.com
 • Activitat social: web es la promoció del llibre: Tot allò que has de saber d’Internet abans que els teus fills

Accés i Ús del lloc web

En accedir a aquest web adquireixes la condició d’Usuari, de manera que acceptes els presents termes d’ús, però, pel mer ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral/comercial alguna.

Tant l’accés a la Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

Et compromets a utilitzar els continguts, informació i dades de la web d’acord amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Et abstienes d’utilitzar els continguts de la web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de Francesc Grau, de la resta d’usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la present web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part dels usuaris.

Francesc Grau no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de:

 • la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i / o productes oferts per Francesc Grau a través del seu web;
 • un mal funcionamient del navegador;
 • l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Captura d’informació

 • Formulari de contacte, on l’usuari haurà d’omplir el camp de correu electrònic, assumpte i nom.
 • Galetes de rastreig, d’acord amb les regles indicades en la política de cookies.
 • Navegació i Direcció IP: En navegar per www.totalloquehasdesaber.cat, l’usuari facilita de forma automàtica al servidor del web informació relativa a la teva adreça IP, data i hora d’accés, l’hipervincle que l’ha reenviat a aquestes, el teu sistema operatiu i el navegador utilitzat. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades considera la IP com a dada de caràcter personal. Aquest web no utilitzarà la IP per identificar els seus usuaris, aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d’estadístiques d’accés i visites a la web, per analitzar tendències, administrar el lloc, i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt. En cap cas seran comunicats o cedits a tercers.
 • Realizar estudis estadístics.

 

Propietat intel·lectual i Industrial

Reconeixes i acceptes que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit per Francesc Grau en la present Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials del lloc web o “look and feel”: marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a Francesc Grau i / o tercers als quals els han cedit els seus drets.

En cap cas l’accés a la web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Els presents termes i condicions d’ús de la web no confereixen als USUARIS cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la mateixa i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i / o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i / o qualsevol altre acte d’explotació del lloc web.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per mi, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor, i es prendran les accions civils i penals oportunes per salvaguardar els nostres drets, tot sota advertència d’incórrer en un delicte contra la propietat intel·lectual de l’art. 270 i següents del Codi penal amb penes de presó de fins a 4 anys.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’Usuari o un tercer estima que algun contingut de la web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement al més aviat possible. 

Política d’enllaços de tercers

En la present web es poden utilitzar enllaços amb altres pàgines o llocs web. Francesc Grau no és responsable ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina o lloc web a través del qual es té accés des del present web, llocs als quals accedeix l’interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.

Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts enllaçats des d’aquesta web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) i / o en els documents o els fitxers de l’Usuari, excloent així mateix a Francesc Grau de tota responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l’anterior.

Dret d’exclusió

Francesc Grau es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al web i als productes oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions d’ús.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que Francesc Grau consideri no apropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Francesc Grau es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

Modificacions

Tot Allò que has de saber d’Internet Abans que a els teus Fills es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, i l’usuari haurà de consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis en les mateixes, prenent com a referència la data de l’última actualització.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Francesc Grau i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona, llevat que la llei aplicable disposi una altra cosa.

L’avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 9/05/2019

Les imatges pertanyen als següents fotògrafs: